werkcafe

Voor een beter EU

Door Sven

De Europese Parlementsverkiezingen naderen, maar de discussie hierover leeft niet veel onder de Nederlandse bevolking. De opkomst voor deze verkiezingen is al sinds 1994 onder de 40%. Met het oog op de Nederlandse nee-stem tegen de Europese grondwet in 2005 zou je kunnen afleiden dat Nederland Eurosceptisch is geworden. Toch is dat niet zo blijkt uit de eurobarometer van vorig jaar, waarin 78% van de Nederlanders aangaven positief te zijn over het EU-lidmaatschap, tegenover 63% in 2013.

Een reden voor een betere waardering van de EU kan de puinhoop zijn die de Brexit met zich mee heeft gebracht. Dit heeft echter nog niet alle ideeën over een eventuele Nexit laten verdwijnen. Voorstanders van een Nexit laten je graag geloven dat het helemaal niet voordelig is voor Nederland om in de EU te zitten. Daarmee duiden ze op het nettobedrag dat Nederland betaalt aan de EU, wat (relatief) één van de hoogste is van alle lidstaten met ongeveer 150 euro per inwoner per jaar. Hiermee worden twee belangrijke zaken terloops verzwegen.
Ten eerste moet dit niet gezien worden als straf, het nettobedrag dat lidstaten ontvangen dan wel betalen aan de EU is grotendeels gebaseerd op de relatieve welstand van het land. Dat wij, na 42 jaar netto ontvanger te zijn geweest (van 1952 tot en met 1994) nu een tijd netto betaler aan de EU zijn geworden is dus eigenlijk iets om juist opgetogen over te zijn, om reden dat dit laat zien dat het goed gaat in Nederland. Wie heeft er immers liever een lagere welstand ten opzichte van het gemiddelde dan een hogere?
Daarnaast zit in dit netto bedrag (van 150 euro) niet verrekend welke andere voordelen Nederland haalt uit de EU, waaronder monetair profijt. Van alle landen binnen de EU profiteert Nederland als handelsland het meeste van de interne markt. Uit een onderzoek in 2008 van het Centraal Plan Bureau levert de interne markt de individuele inwoner tussen de 1500 en 2200 euro per jaar op, vele malen hoger dus dan het netto bedrag van 150 euro per inwoner dat jaarlijks wordt afgedragen aan de EU.

Ook op niet-monetaire gebieden heeft Nederland baat bij de EU. Denk hierbij aan de langdurige vrede binnen Europa, een aantrekkelijker investerings- en bedrijfsklimaat, gezamelijke regelgeving voor grensoverschrijdende problemen (zoals klimaatverandering, milieuvervuiling en voedselveiligheid), praktische voordelen (bijvoorbeeld vrij reizen, wonen, werken en studeren binnen de EU) en de verschillende agentschappen van de EU.
We profiteren veel meer van de EU dan men doorgaans denkt. Desalniettemin voelen we ons vooral Nederlander en niet Europeaan, maar waarom eigenlijk? Men is bang dat de EU onze belangen als Nederlander niet even goed zal behartigen wanneer wij meer macht overdragen, maar dat trekken wij zelden evenredig in twijfel als steden of provincies macht overdragen aan hogere instanties binnen Nederland.

Verminderde interesse in de EU is ook terug te zien in de eerder genoemde lage opkomst voor de Europese parlementsverkiezingen, wat natuurlijk erg teleurstellend is. Juist als je verandering wilt zien in de EU, of dat nou meer of minder samenwerking is, zou je komende donderdag 23 mei je stem moeten uitbrengen. Ben je je niet geheel bewust wat elke partij voor wensen heeft met betrekking tot de EU, doe dan de stemwijzer!1 Vind ik leuk
1 Vind ik leuk leden vinden dit artikel leuk
8.798 keer bekeken

Reageren

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Bekijk ook

De Tour in Rotterdam

18-jul-2019 - Leuke dingen in de stad

Lees artikel