werkcafe

Engels, Engels … hoezo Engels?

door Liesbeth

Het gebruik van Engelse woorden in onze taal neemt hand over hand toe. We worden doodgegooid met Engelse termen en niet te vertalen woorden. Waarom toch? De Engelse/Amerikaanse zakenwereld is vrij belangrijk voor de onze. Maar er wordt wel te veel waarde aan het gebruik van de Engelse taal gehecht. Daar komt een groot deel van de terminologie van het arbeidszame gedeelte van ons volk vandaan. Maar ook binnen de jongerencultuur is het heel gebruikelijk Engelse woorden te gebruiken (o.a. binnen de straattaal). Neem het zakenleven, de woorden HR manager, recruiter en elevator pitch zijn inmiddels ingeburgerde woorden. Maar in 2theloo, XS4all zijn er nog eens cijfers die naar een Engels woord verwijzen. Zo kun je nog even doorgaan. Hieronder wordt de universiteit onder de loep genomen voor wat betreft het overmatig gebruik van het Engels.

Engels binnen de universitaire wereld

In het dagblad Trouw verscheen onlangs (03-02-2018) een artikel over de zorg van het KNAW over de Nederlandse taal. Het KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) waarschuwt dat Nederland te weinig zorg draagt voor de kwaliteit van haar eigen taal. Zo wordt de rol van het Nederlands op het wereldtoneel geschaad, door het belang van het Engels te overschatten. Alleen Engels praten geeft niet zomaar een eenheid. Er moet ook geïnvesteerd worden in integratie. Soms wordt een wijsgerige uitspraak pas serieus genomen wanneer hij in het Engels is.

engels nederlands

Universiteiten kunnen hun keuze voor het Engels vaak niet goed beargumenteren. Afgestudeerden komen terecht op de mondiale markt, maar de nuances vervallen in een andere taal en het moet toch mogelijk zijn een HBO- of WO-studie te volgen in het Nederlands als je hier woont.

Nederland mist een helder taalbeleid. Er moeten normen ontwikkeld worden voor een toegankelijk “standaard-Nederlands”. Er is veel te doen voor het KNAW als toezichthouder. De samenleving verandert en dus ook de rol van de taal. Steeds minder mensen zijn de Nederlandse taal machtig.

Er zou een talen platform moeten worden opgericht, dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van vertaalsoftware, training, tolken en kennis van inheemse talen verspreiden. Talen rijkdom is goed voor een kenniseconomie. Opleidingen beslissen zelf of ze van Nederlands naar Engels overgaan, maar denken er niet echt goed over na. Momenteel is de wet zo dat Nederlands de voertaal moet zijn in het hoger onderwijs tenzij er goede argumenten zijn voor uitzondering.

Jean Pierre Rawie werd gevraagd voor een lezing voor een hogeschool en weigerde toen hem werd gezegd deze in het Engels te houden. Een goed voorbeeld van het vervallen van de nuances als je niet in de eigen taal kunt spreken.

1 Vind ik leuk
1 Vind ik leuk leden vinden dit artikel leuk
6.626 keer bekeken

Reageren

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Bekijk ook

De Tour in Rotterdam

18-jul-2019 - Leuke dingen in de stad

Lees artikel